46 41 79 50 info@bioenergiser.no Min konto

Tross tusenvis av forskjellige sykdomsnavn og tilstander finnes det i all hovedsak kun to årsaker til all sykdom.
Les mer

Men studerer man de grunnleggende kriterier for liv er det enkelt å forstå hva som må til for å opprettholde god helse.
Les mer

Alt liv er styrt av naturens lover, det er fem fysiske elementer alt liv er avhengig av for å kunne bestå.
Les mer

Her finner du ett utvalg av unike produkter som komplimenterer elementene i naturloven.

Les mer 

Velkommen til BioEnergiser

Vårt mål og visjon er å bidra til økt helse og velvære for alle mennesker, både barn, voksne og eldre er satt i fokus. Vi ønsker å bidra med både relevant informasjon og personlig oppfølging for de som ønsker hjelp til å forstå hvilketiltak som må til for å ha en så god helse som mulig.

En av våre hovedoppgaver er å bidra til utvikling og kunnskap innen helhetlige behandlingsmetoder og gjøre det enkelt for folk å finne den informasjonen som er relevant for å sikre god helse.

Vårt konsept går ut på å følge de universelle naturlover og elementer som må være på plass for at alle kroppens systemer og prosesser skal kunne fungere slik de er ment å gjøre. Vi kaller konseptet.

”Naturlig behandling på kroppens premisser”

Dette er ikke å regne som en alternativ behandlingsform, dette er kun basert på de grunnleggende prinsipper som må være på plass for at kroppen skal kunne fungere slik den er ment å gjøre.Vi mennesker har skapt oss et svært unaturlig miljø å leve i og tar ikke lenger hensyn til kroppens behov, dette resulterer i en rekke livsstilssykdommer.

Alternativ behandling er egentlig hva den etablerte skolemedisinen er basert på, med sin feilaktige hypotese om at sykdom kan helbredes med kjemikalier. Denne forståelsen er i ferd med å endres. Vi er inne i en periode hvor vi kommer til å se store omveltninger og radikale forandringer i det etablerte helsetilbudet.

Slik det offentlige helsetilbudet er lagt opp pr i dag jobbes det ikke med sykdoms forebygging eller med tiltak som reverserer sykdomstilstander, det drives kun med behandling av symptomer og ikke årsaken til at man har blitt syk. Skal man ha mulighet for å  reversere sykdom eller forebygge må man ta tak i årsaken til at problemer oppstår.