skip to Main Content
46 41 79 50 info@bioenergiser.no Min konto

Ingen av våre produkter kurerer eller leger sykdom.

Produktene er kun hjelpemidler for å hjelpe kroppens systemer i balanse. 
Det er kroppen selv som begynner å rydde opp når ting blir lagt til rette.

Det finnes ingen behandlingsform eller medisin som kan eliminere kroppens fysiske behov.

Det er i utgangspunktet svært enkelt å forebygge og reversere sykdom, men det er allikevel vanskelig i den verden vi har skapt oss.

Vi har gradvis fjernet oss fra naturens prinsipper. Det skaper problemer. Så i noen tilfeller kan vi trenge noen hjelpemidler.

Eksempler på bruk av produkter

Mange av våre produkter tilfører elektroner til kroppen. Dette er med på å regulere bl.a.
 pH verdien i kroppen tilbake til en alkalisk tilstand, noe som er helt essensielt for normal cellefunksjon. En kropp som er sur blir oksygenfatting, med alle de problemer det fører med seg.

Quaver phase energi systemet, renser ikke bare ut av kroppen, det tilfører store mengder elektroner som hjelper til med å gjenopprette pH balansen i kroppen.

Det å ligge på ett jordingslaken tilfører elektroner til kroppen gjennom hele natten. Forskning på dette feltet viser oppsiktsvekkende resultater.

En luftrenser med ionisering vil gjøre luften inne minusladet slik den er ute i naturen.

En vannioniserer renser ikke bare vannet, den leverer vann med riktig pH og den gir også minusladet vann slik det er ute i naturen.

Ved å bruke ett eller flere av disse produktene kompenserer man litt for de naturlige kildene til elektroner man har mistet ved å fjerne seg fra kontakt med naturen.

For utdypende informasjon, les boken Powered by nature.

Forskning viser at 85 % av alle livsstilsykdommer kommer som følge av at kroppen er sur og har feil pH.  Ett eksempel her er kreft som eskalerer i rekordfart og er i dag dødsårsak nummer to rett etter hjerte/kar sykdom. Disse to dødsårsakene slåss nesten om å ta livet av deg.

Dr. Otto Warburg oppdaget den virkelige årsaken til kreft, og han fikk Nobelprisen for dette.

«Alle normale celler har et absolutt krav for oksygen, men kreftceller kan leve uten oksygen -. En regel uten unntak» – Dr. Otto Warburg

«Frata en celle 35 % av sitt oksygen behov i 48 timer, og man har laget en kreftcelle» Otto Warburg.

Dr. Warburg har gjort det klart at den viktigste årsaken til kreft er oksygenmangel i cellene.
Kreft vev er surt, mens friskt vev er alkalisk. Vann deler seg i H + og OH-ioner, hvis det er en tilgang av H +, er det surt; hvis det er en tilgang av OH-ioner, så det er alkalisk.

Det er det ikke så enkelt å få orden på pH balansen kun ved å gjøre en ting, det er mange små ting som er med på å regulere pH i kroppen.

pH bestemmes av elektrisitet. pH i kroppen skal normalt være 7.43

På pH skalaen fra 0 til 14 er pH 7 regnet som nøytral. Det er likevekt av noe som kalles protoner og elektroner i atomene. Protoner er plussladede elementer, elektroner er minusladede elementer.

I vann med pH 7 er det enkelt forklart like mye minus som pluss. Om vi tilfører elektroner blir miljøet alkalisk, fjerner man elektroner slik at det blir overskudd av protoner, så  blir miljøet surt.

Når man sier at kroppen skal være svakt alkalisk med en pH på 7,43 så han man egentlig kun konstatert at man  har ett lite overskudd av minus.

I kroppens celler ligger det ett program for hvordan pH reguleringen jobber.

Når dette ble programmert. For å kalle det det, så tok man hensyn til flere faktorer.

Jordkloden er minusladet, når man er i kontakt med bakken tilfører man minus.

Det er noe de fleste ikke gjør lengre, man bruker sko med gummisåler og oppholder seg mest innendørs. Dette gjør at man fjerner seg fra en naturlig kilde til minus.

Vi skal egentlig kun drikke vann ute i naturen. Rent frittflytende vann er minusladet. Det vi får i springen og på flasker er plussladet.

Alle planter som spirer og gror og ikke er høstet er minusladet. Det man kjøper i butikken av mat er dødt eller plussladet.

Meningen er at vi skal spise fersk nyhøstet mat som er minusladet.

Luften vi puster inn ute i naturen er svært minusladet da den har overskudd av negative ioner.
Negative ioner produseres i stor grad der vann og luft er i bevegelse, fotosyntesen i planter, sollysets brytning på oksygen molekyler etc. Luften inne i hus og kontorer er svært plussladet da alle elektriske installasjoner sender ut positive ioner.

Som du ser her er det mange ting som spiller inn, det å gjøre kun en ting riktig vil ikke hjelpe stort.  Gjør man det meste feil ved at man har fjernet seg fra naturens prinsipper, er det en mulighet for å bruke egnede produkter for å hjelpe til.

 

Næringsstoffer og vitaminer

Maten vi spiser i dag har mye mindre næring enn tidligere.  For mange grønnsaker er næringsinnholdet mer enn halvert de siste 50 år.  Dette gjør at de fleste i den vestlige verden trenger en eller annen form for kosttilskudd.

Spirulina og Chlorella i god kvalitet er ekstremt næringsrikt. Disse to dekker de fleste behov kroppen har. Bruker man litt av dette og ellers ser litt på hva man spiser er man på god vei til å legge ting til rette for at kroppen får i seg de fleste næringselementer den trenger.  Man trenger i tilegg en god kilde til Omega 3.  Dette er det ikke så lett å finne. Det meste på markedet er av alt for dårlig kvalitet til at det har noen positiv innvirkning på kroppen. Men det finnes noen få gode oljer på markedet.

 

Vitamin D

Dette er ekstremt viktig. Vitamin D er essensielt for tusenvis av prosesser i kroppen. Forskere hevder at bl.a. kreftraten ville gått radikalt ned om befolkningen fikk opp nivåene av Vitamin D.

De aller fleste i Norden har alt for lave verdier av Vitamin D. Det er svært lite sol her og de aller fleste bruker solkrem når de er ute i solen. Dette er ikke naturlig og hindrer kroppen fra å produsere vitamin D. Så ett tilskudd er helt avgjørende for de aller fleste mennesker som bor på den nordlige halvkule av jorden..

 

Larginin. ( står ikke på hjemmesiden)

Dette er en semi-essensiell aminosyre. Semi-essensiell betyr at kroppen produserer litt og resten skal vi få fra maten.  Det gjør vi i svært liten grad når maten er masseprodusert med kunstgjødsel. Fra naturens side er blodårene våre selvrensende ved at det innerste cellelaget produserer Nitrogenoksyd. Dette er en gass som holder årene åpne og rene.
Når kroppen ikke produserer nok Nitrogenoksyd vil årene stå i fare for å tette seg, med de fatale følger det ofte har.

Den arvelige faktoren med hjerte/kar problemer ligger i nettopp dette med produksjon av Nitrogenoksyd.  Her kan man også ta tester som viser om man er arvelig belastet.

Ved å bruke tilskudd av dette vil man kunne rette opp i flere alvorlige feil og mangler i kroppen.

Dette er bare noen få eksempler.

Ta ansvar for din egen og barnas helse. Begynne med å tilegne deg informasjon slik at du kan ta riktige valg.

Close search
Back To Top